"Best before" vs "use by" dates: what's the difference

When navigating the world of imported foods, understanding the nuances of product labeling is important, these things come from abroad and don’t necessarily function in a way you’re used to. One of the common misconceptions revolves around the terms "best before" and "use by" dates. Here's a breakdown to clear up any confusion.


"Best before" date

The "best before" date is about quality. It suggests the date before which the product maintains its optimal freshness, taste, and texture. After this date, the food might not be as flavourful or as pleasant in texture, but it's still safe to consume. Products like cereals, crisps, and the vast majority of ambient food (that is, food stored at room temperature) typically carry "best before" dates.


"Use by" date

The "use by" date is strictly about safety. After this date lapses, the product might not be safe to consume even if it appears fine. Consuming products after their "use by" date can pose health risks. This label is typically found on perishable items like dairy products, meats, and certain fresh produce.


A note for our customers

At "A Taste of Home," we prioritize the safety and satisfaction of our customers. We ensure that all the products we stock carry "best before" dates and not "use by" dates (except very few frozen and chilled items that aren’t sold online). This means you can be confident in the safety and quality of what you purchase. If the "best before" date is approaching or has just passed, the product is still safe to consume, though there might be a slight decline in its optimal taste or texture.


In general we don’t sell things that are past their “best before” date online, but if one slips through the cracks, you let us know and we will make it right by you.

 

In essence, "best before" pertains to quality, while "use by" relates to safety. Being informed about these distinctions ensures a delightful and safe culinary journey with foods from around the globe.

// And now, the Dutch version

Als u door de wereld van geïmporteerde voedingsmiddelen navigeert, is het belangrijk om de nuances van de productetikettering te begrijpen. Deze dingen komen uit het buitenland en werken niet noodzakelijkerwijs op de manier die u gewend bent. Een van de meest voorkomende misvattingen draait om de termen "best before" en "use by". Hier volgt een overzicht om alle verwarring weg te nemen.


"Best before" datum
De "best before" datum gaat over kwaliteit. Het is de datum waarop het product zijn optimale versheid, smaak en textuur behoudt. Na deze datum is het voedsel misschien niet meer zo smakelijk of aangenaam van textuur, maar het is nog steeds veilig om te consumeren. Producten zoals ontbijtgranen, chips en het overgrote deel van ambient voedsel (dat wil zeggen voedsel dat bij kamertemperatuur wordt bewaard) hebben meestal een "best before" datum.

"Use by" datum
Bij de "Use by" datum gaat het alleen om veiligheid. Na het verstrijken van deze datum is het product misschien niet meer veilig om te consumeren, zelfs als het er nog prima uitziet. Het consumeren van producten na de "Use by" datum kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Dit label staat meestal op bederfelijke producten zoals zuivelproducten, vlees en bepaalde verse producten.

Een bericht voor onze klanten
Bij "A Taste of Home" geven we prioriteit aan de veiligheid en tevredenheid van onze klanten. We zorgen ervoor dat alle producten die we op voorraad hebben een "best before" datum hebben en geen "use by" datum (met uitzondering van enkele diepvries- en koelproducten die niet online worden verkocht). Dit betekent dat u kunt vertrouwen op de veiligheid en kwaliteit van wat u koopt. Als de houdbaarheidsdatum nadert of net is verstreken, is het product nog steeds veilig om te consumeren, hoewel de optimale smaak of textuur iets minder kan zijn.

 

-- by Editorial, at "A Taste of Home"


Older Post